Irlands köttsektor satsar på minskat klimatavtryck

Meat Industry Ireland (MII) som representerar Irlands primärprocessanläggningar för nöt, lamm och fläsk har nyligen publicerat en rapport om hållbarhetsframsteg inom landets köttindustri. Detta kan man läsa om på den irländska nyhetssidan Checkout.

Rapporten visar att marknaden ställer högre hållbarhetskrav på nötköttssektorn och man ser att man framåt måste gå samman för att jobba hållbart i alla led. Här handlar det om att skapa hållbarhet för miljön, men också ekonomisk hållbarhet för alla familjer på landsbygden som föder upp djur och levererar nötkött.

Irland har en nationell plan som innebär att jordbruket ska minska sina utsläpp med 25% och inom processindustrin för kött kretsar åtgärderna i den närmsta framtiden kring att minska växthusgasutsläpp. Processindustrin har som målsättning att minska utsläpp i scope 1 och 2, det vill säga utsläpp som är direkt relaterade till deras aktiviteter, med över 50 %. Scope 3-utsläppen, utsläpp som uppstår längre bort i värdekedjan till exempel kopplat till användning av produkterna, ska dessutom minskas med 30 %.

För att lyckas med detta har några fokusområden valts ut. Djurens slaktålder ska sänkas och strategier för avel ska implementeras. Man ska också satsa på genetisk forskning vilket har stor potential att minska växthusgasutsläpp. I ett nationellt program ska man vid födseln kartlägga djurens genetik för att säkerställa att avelsstrategier för klimat och miljö fungerar.

På MII ser man att marknadens krav på hållbarhetsarbete inom jordbruks- och livsmedelsindustrin kommer att bli högre, vilket blir en möjlighet för den irländska nötköttssektorn som ligger i topp i Europa när det kommer till att minska sin industris påverkan på klimatet.

Läs artikeln i Checkout här: https://www.checkout.ie/fresh-produce/199593-199593