Projekt för att definiera fossilfria livsmedel

Hållbarhet blir allt viktigare för konsumenter. Med detta kommer också högre krav på hur företag kommunicerar kring hållbarhetsåtgärder. Idag kan man ibland se påståendet ”fossilfritt” på livsmedelsförpackningar. En utmaning här är att det inte finns någon definition på vad fossilfritt egentligen betyder och vad det ska inkludera. Ibland avser påståendet att själva fabriken där livsmedlet har producerats är fossilfri, medan man andra gånger räknar in hela kedjan från jord till bord. Därför har ett antal stora svenska livsmedels- och lantbruksföretag startat ett projekt där man ska ta fram en gemensam definition för vad fossilfritt betyder inom livsmedelskedjan. Detta väntas underlätta för konsumenterna, men också för producenter som enklare kommer kunna kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt sätt. Man tror dessutom att det kommer driva på hållbarhetsarbetet i stort.

På Norvida jobbar vi för att minska våra produkters klimatavtryck. Här handlar det bland annat om att välja ut duktiga leverantörer och bönder som delar våra värderingar. För de utsläpp som våra transporter ger upphov till klimatinvesterar vi i projekt för kolinlagring. Läs mer här: https://norvida.se/startsida/hallbarhet/norvidas-csr-policy/

Här kan du läsa mer om projektet för definition av fossilfritt: https://www.mynewsdesk.com/se/svensktsigill/pressreleases/samarbetsprojekt-ska-definiera-vad-fossilfritt-betyder-inom-livsmedels-och-lantbruksbranschen-3233890