Ny teknik för att minska metanutsläpp från grisproduktion

Slakterikoncernen Danish Crown har tillsammans med Deponigas ApS tagit fram en metod för att minska metanutsläppen från grisgödsel. Metoden går ut på att flytgödseltankar förses med en tät duk, vilket hindrar metangas från att frisläppas till atmosfären. Gasen samlas istället upp och skickas till en behållare. Med hjälp av en ny teknik behandlas metanet och bränns av till koldioxid. På det här sättet har man sett att klimatavtrycket från grisköttet kan minskas med 10–20% per kilo kött.

Om metan släpps ut direkt till atmosfären befinner det sig där i ca 12 år innan det brutits ner till koldioxid. Med den nya metoden kan man alltså komma förbi steget med denna nedbrytning och minska den uppvärmande effekten eftersom koldioxiden inte är en lika stark klimatgas som metanet.

Projektet för att ta fram tekniken har pågått i tre år, och efter lovande resultat ska nu de första tre systemen installeras under året. Tio system ska finnas installerade senast 2024. Man kommer löpande att göra utvärderingar, och målet är att kunna erbjuda tekniken till alla andelsägare i Danish Crown. I förlängningen vill man också fånga upp koldioxiden från förbränningen, och man kommer i samarbetet att titta på möjligheten att använda metanet från gödsel till att producera värme och elektricitet.

Läs mer om projektet här:

https://www.danishcrown.com/en-gb/contact/media/news/new-technology-with-enormous-potential

https://landbrugsavisen.dk/gris/danish-crown-vil-afbr%C3%A6nde-metangas?utm_campaign=prognose%3A%20k%C3%A6mpe%20dyk%20i%20planteavlernes%20%C3%B8konomi%20%7C%20formand%20for%20vestjysk%20landboforening%20genopstiller%20ikke&utm_medium=eftermiddag&utm_source=newsletter