FAQ / Usein kysytyt kysymykset

Tällä sivulla kerromme tuotannosta, lihasta ja ilmastoaiheista, mutta myös vastuullisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista.

Tuotteet

Tuotantomme perustuu luonnollisuuteen, mutta lihamme ei ole luomua. Tälle on ennen kaikkea kaksi syytä. Ensinnäkin sallimme laidunmaan lannoittamisen maankäytön tehostamiseksi, mutta myös siksi, että laidunruoho olisi riittävän hyvää lihalle asettamiemme laatuvaatimusten täyttämiseksi. Toiseksi merkintä sertifioidusta luomutuotteesta edellyttää mittavaa byrokratiaa, jota olemme toistaiseksi pitäneet tarpeettomana, vaikka lihamme täyttääkin suurimman osan luomusertifioidulle lihalle asetetuista vaatimuksista.

Useiden tutkimusten mukaan ruoholla ja väkirehulla ruokittujen eläinten lihan rasvahappojen koostumuksessa on merkittäviä eroja. Lihan omega-3-pitoisuus on tosin ruokintamuodosta riippumatta melko alhainen verrattuna esimerkiksi lohen kaltaiseen rasvaiseen kalaan. Yksinomaan ruoholla ruokitun eläimen lihan syöminen ei välttämättä takaa omega-3-rasvahappojen riittävää saantia. Lihaa valittaessa ei tietenkään ole mitään syytä olla valitsematta sellaista lihaa, jossa on paras rasvahappokoostumus.

Useimmilla Norvidan Happy Chef -tuotteilla on ”precooked”-merkintä. Precooked-tuotteemme ovat valmiiksi kypsennettyjä. Ne ovat siis jo valmiiksi kypsennetty joko keittämällä tai grillaamalla ja niitä voidaan syödä myös kylmänä mm. salaateissa tai patongeissa.

Suosittelemme, että et poista rasvaa ennen lihan valmistusta. Makurasvan ansiosta lihasta tulee mehukkaampaa ja maukkaampaa. Leikkaa rasva pois lihasta vasta lautasella.

Koska liha on luonnontuote, sen ravintosisältö voi vaihdella vuodenajasta riippuen. Lisätietoa raakalihatuotteiden ravintosisällöistä löydät esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämältä elintarvikkeiden kansallisesta koostumustietopankista osoitteesta. Happy Chef® -tuotemerkkiimme kuuluvat tuotteet ovat joko kokonaan tai osittain valmiiksi valmistettuja, joten niiden pakkauksiin ravintosisältö on merkitty.

Kaikki tuotantolaitoksemme sijaintimaastaan riippumatta noudattavat laatuvaatimuksia, jotka ovat samat tai jopa korkeammat kuin Suomessa.

Ruotsista tai muualta EU:sta tulevat tarkastajat tarkastavat säännöllisesti kaikki tuottajamme. Etelä-Amerikassa oma henkilökuntamme tarkkailee jatkuvasti, että lihantuotannossa noudatetaan Norvidan vaatimuksia. Kaikki eläimet tulevat toimittajilta, joilla on lisäksi kansainvälisen GFSI-organisaation hyväksymän ohjelman mukainen laatusertifiointi. Tällaisia ohjelmia ovat esimerkiksi BRC ja IFS. Teurastuksen, paloittelun ja pakkaamisen osalta valvonta on erittäin tarkkaa. Kaikki liha testataan ennen pakkaamista salmonellan, E coli -bakteerien ja muiden bakteerien varalta. Norvidan laatuvaatimukset ja se, kuinka niitä noudatetaan, on dokumentoitu tarkasti, ja tiedot ovat kaikkien yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme saatavilla.

Kaikki Norvidan liha on tuotettu ilman kasvuhormoneja. Muutoin sen myyminen EU:ssa olisi kiellettyä. Tämän lisäksi kasvuhormonien antaminen lihakarjalle on kiellettyä useimmissa maissa. Jos EU:n alueelle tuotava liha on peräisin sellaisesta maasta, jossa kasvuhormonien käyttö on sallittua, tiukat erityistoimenpiteet varmistavat, että kyseisen lihan kasvatuksessa ei ole käytetty kasvuhormoneja.

Ennen tyhjiöpakkaamista liha tarkastetaan pH-arvon, bakteerikasvuston (TVC) ja esimerkiksi antibioottijäämien osalta. Kasvattajamme käyttävät antibiootteja varsin vähän, sillä eläimet eivät altistu vieraille bakteereille tai sairastu samassa määrin kuin tehostetummassa tuotannossa. Jokainen lihatuote tarkastetaan ennen kuljetusta Suomeen. Tämän lisäksi meillä on oma valvontaohjelma, jonka mukaan liha tarkastetaan vielä toistamiseen sen saavuttua perille. Jokaisen toimittajamme tuotteet tarkastetaan säännöllisin pistokokein esimerkiksi salmonellan, EHEC-bakteerien ja muiden vastaavien varalta.

Kaikki Norvidan myymä liha on teurastettu Suomalaista eläinsuojelulainsäädäntöä noudattaen. Halal-merkitty liha tarkoittaa, että tuote täyttää myös muut kriteerit, joita halal-luokittelu edellyttää. Lainsäädäntö edellyttää, että eläimet tainnutetaan ennen teurastusta

Eläimet

Suurin osa naudanlihastamme on peräisin lihakarjan kasvattajilta. Tällöin vasikat saavat kulkea emojensa kanssa, kunnes ne ovat kuuden kuukauden ikäisiä. Tämän ikäisinä ne selviävät jo sillä ruoalla, jota ne itse pystyvät syömään laiduntaessaan.

Kyllä, ne sonnit, joita käytetään luonnollisella tavalla tapahtuvaan astutukseen, saavat kulkea vapaasti ulkona. Emme ole koskaan nähneet yhdelläkään sonnilla turparengasta, mutta emme voi täysin varmasti luvata, että niitä ei käytettäisi.

Kastrointi tehdään hieman eri aikoihin kyseisen kasvatusmaan paikallisista edellytyksistä riippuen, mutta yleensä viimeistään siinä yhteydessä, kun vasikka vieroitetaan emostaan.

Ei, kanoille annettu rehu ei sisällä kalajauhoa. Rehun tärkein ainesosa on maissi.

Kananlihamme tuotetaan tavalla, joka minimoi salmonellatartunnan riskin. Tätä valvotaan laajan ohjelman avulla. Kaikki toimitetut tuotteet testataan lopuksi Suomen ja Ruotsin viranomaisten antamien asetusten mukaisesti.

Ympäristö

Itse asiassa on. Ympäristöä ajatellen energiamäärä, joka tarvitaan rehun tuottamiseen ja varastointiin ruotsalaisia eläimiä varten, on suurempi kuin energiamäärä, joka kuluu lihan laivakuljetuksiin Brasiliasta Ruotsiin. Tämän lisäksi lähes kaikki nautaeläimet joutuvat Ruotsissa olemaan navetoissa seitsemän kuukautta vuodessa. Brasilialaisten kasvattajiemme luona eläimet saavat olla ulkona jatkuvasti ja syödä ruohoa laitumella. Brasiliassa eläimiä ei pidetä navetoissa.

Ei. Pohjoismaista käsin saa helposti virheellisen kuvan, että kaikki eteläamerikkalainen liha olisi vahingollista sademetsille. Sademetsät ovat uhattuina, ja niiden suojelu on hyvin tärkeää monista syistä, mutta suurin osa Etelä-Amerikan ja Brasilian lihantuotannosta keskittyy aivan eri puolelle manteretta, kauas sademetsistä. Norvidan liha on peräisin yksinomaan näiltä alueilta. Lihaamme ei ole siis syytä sekoittaa sellaisten tuottajien lihaan, joiden toiminta edesauttaa sademetsien tuhoutumista ja joita kritisoidaan Pohjoismaissa aivan oikeutetusta syystä.

Uhka sademetsille on brasilialaista naudanlihantuotantoa huomattavasti monisyisempi asia. Vähintäänkin yhtä suuren uhan muodostavat soijan kasvanut kysyntä ja tuotanto Brasiliassa, sillä soijaa viljellään usein maa-alueilla, joilla on ennen kasvanut metsää. Soijan kysyntä kasvaa muun muassa Pohjoismaiden ja EU:n kasvavan rehuntarpeen myötä. Varmistaaksemme, että lihantuotannossamme käytettyjä kanoja ja porsaita ruokitaan ainoastaan vastuullisella soijalla, olemme liittyneet osaksi Suomen WWF:n Soijasitoumusta. Tämä tarkoittaa, että kaikki rehuna (sekä muussa tuotannossa) käytettävä soija on vastuullisesti tuotettua RTRS-sertifioitua soijaa.

Lihan kasvatus, teurastus ja jalostus tapahtuu tavoilla, joilla pyritään minimoimaan eläinten stressaantumisen riski. Tämä tarkoittaa, että eläimet saavat liikkua koko ajan omassa ryhmässään ja niiden kunnosta pidetään huolta. Käyttämämme teurastamot vastaavat toimintatavoiltaan ja tasoltaan parhaimpia pohjoismaisia teurastamoita tai ovat jopa niitä parempia. Luonnollisesti kaikki lihantuottajamme noudattavat teurastusta koskevia EU-vaatimuksia. Kuljetus teurastamolle saa vaatimustemme mukaan kestää enintään kahdeksan tuntia, mutta hyvin usein kuljetusaika on tätä huomattavasti lyhyempi. Kuljettaja huolehtii, että eläimet saavat vettä ja lepoa tarvittaessa.

Norvidan kuluttajapakatuissa tuotteissa säilyvyysaika on korkeintaan 120 päivää. Aika lasketaan siitä päivästä, kun liha on käsitelty valmiiksi ja tyhjiöpakattu. Joskus saamme yhteydenottoja asiakkailta, joista 3–4 kuukautta kuulostaa pitkältä ajalta. Käytämmekö kenties jonkinlaista säteilytystä lihan säilyvyyden parantamiseksi? Emme käytä. Liha säilyy tuoreena ennen kaikkea tyhjiöpakkauksen ansiosta. Lisäksi säilyvyyteen vaikuttavat korkeat hygieniavaatimukset, turvalliset kylmäkuljetukset sekä huolellisesti valitut tuotteet.

Hygienia
Norvidan tuottajat on valittu sen perusteella, että ne ovat alansa johtavia yrityksiä laadunvalvonnassa. Erityistä huomiota kiinnitetään muun muassa teurastuksen ja ruhon leikkaamisen aikaisiin hygieniaolosuhteisiin.

Kuljetus- ja säilytyslämpötilat
EU:n ulkopuolelta tuleva liha kuljetetaan kylmäkuljetuskonteissa ekotehokkailla laivakuljetuksilla. Kuljetus kestää 30–35 päivää, ja sen ajan lihaa säilytetään -1…-1,5 asteen lämpötilassa, mikä on juuri lihan jäätymislämpötilan (-1,7 astetta) yläpuolella. Näin matalissa lämpötiloissa bakteerikasvu pystytään pitämään hyvin alhaisella tasolla. Kun tuotteet ovat saapuneet perille, Norvidan oma henkilökunta tarkastaa ne omassa varastossamme. Kun liha viimein saapuu tukkuliikkeisiin ja vähittäiskauppoihin, sen pakkaamisesta on kulunut yleensä 50 päivää. Koko tämän ajan liha on varastoitu kylmävarastointia vastaavissa olosuhteissa. Jos lihaa säilytetään tämä jälkeen kylmässä, korkeintaan +4 asteessa, kaikki raja-arvot läpäistään erittäin suurilla marginaaleilla. Katkeamaton kylmäketju on varmistettu tarkoilla testeillä.

Raaka-aineen valinta
Lihan pH-arvo on yksi tärkeimmistä naudanlihalle asettamistamme vaatimuksista. Alhainen pH-arvo viittaa siihen, että eläin ei ole stressaantunut kuljetuksen aikana tai ennen teurastusta. Korkeammat pH-arvot puolestaan viittaavat stressiin ja vaikuttavat lihan lyhyempään säilyvyysaikaan. Naturkött®-lihamme pH-arvon enimmäisyläraja on 5,8. Norvidan oma henkilökunta tarkastaa pH-arvot paikan päällä Etelä-Amerikassa.