Vastuullisuus

Norvida, liha ja vastuullisuus

Kuinka vastuullista tai vastuutonta liha oikeastaan on? Tämä kysymys saa koko ajan enemmän huomiota. Meidän mielestämme oikeutetusti. Kyse on tietenkin ympäristöstä ja ilmastosta, mutta myös eläinten oloista, työehdoista ja taloudellisesta kestävyydestä. Elintarvikealan yrityksenä meillä on suuri vastuu, aivan kuten vaikkapa energia- ja rakennusalan yrityksillä, lentoyhtiöillä ja autonvalmistajillakin. Mutta suuren vastuun lisäksi meillä on myös suuria mahdollisuuksia. Ohessa lisää roolistamme ”vastuullisuusvaikuttajana”.

Ekosysteemi nimeltään Maa ja sen tasapaino

Aloitetaan tarkastelemalla perspektiiviä. Meidän mielestämme vastuullisuus on maailmanlaajuinen kysymys. Tekemämme valinnat vaikuttavat aina johonkuhun toiseen. Tämä koskee niin yksilöitä, yrityksiä kuin kansojakin. Samalla tavalla voi jokin parannus tai heikennys tietyllä alalla johtaa samanlaiseen – tai täysin päinvastaiseen – vaikutukseen jossakin toisaalla. Liha-alalla tämä tarkoittaa sitä, että meidän on oltava tarkkoina, ettei esimerkiksi ilmaston kannalta positiivinen toimenpide vaikuta negatiivisesti eläinten oloihin.

Tarkastelemme koko maapalloa yhtenä suurena ekosysteeminä. Kaikki liittyy kaikkeen. Ilma, maa, kasvit, eläimet, ihmiset. Olisi paljon yksinkertaisempaa kiinnittää huomiota vain kokonaisuuden yksittäisiin osiin, mutta kokonaiskuva on ainoa mahdollinen näkökulma. Myös pienelle pohjoismaiselle liha-alan yritykselle.

Pieni yritys, jolla on suuri vastuu

Norvida ei ole mikään suuryritys. Meillä on kuitenkin suuri vastuu sekä suuret mahdollisuudet – eikä vähiten siksi, että työskentelemme juuri liha-alalla. Ehkäpä meille on myös etua siitä, että tulemme juuri pohjolasta – alueelta, jossa vastuullisuudesta puhutaan paljon ja usein. Eteläamerikkalainen työntekijämme Netto Schimansky on sitä mieltä, että kiinnostuksemme vastuullisuuskysymyksiin todella tuottaa tulosta ja sillä on suora vaikutus alueen lihantuottajien toimintaan.

90%

lihan yhteenlasketuista ilmastovaikutuksista muodostuu tiloilla, joilla lihakarjaa kasvatetaan.

100%

Naturkött-tuotemerkin karitsanlihasta on peräisin eläimistä, jotka ovat saaneet laiduntaa vapaasti ulkona ympäri vuoden.

25%

kaikesta Ruotsissa lihateollisuutta varten kasvatetusta karjasta ei koskaan pääse navetan ulkopuolelle. Norvidan tuotannossa vastaava luku on 0 %.

Uutisvirta