Framsteg för alger som metanreducerande fodertillsats

På den australiensiska nyhetssajten MLA rapporterar man om att foder berikat med Asparagopsis-alger, en typ av rödalg, för första gången sålts kommersiellt i Australien av CH4 Global.

Asparagopsis taxiformis är en rödalg som har förmågan att förhindra bildningen av växthusgasen metan i magen på idisslare. Med hjälp av små mängder tillsatser av algen till idisslarnas foder kan man minska en mycket stor del av metanutsläppen.

Efter upptäckten av Asparagopsis-algernas stora potential har aktörer inom industrin jobbat för att framställa och tillgängliggöra produkter för marknaden. Det finns många projekt i olika delar av världen där man arbetar med detta. I Australien startades FutureFeed år 2020 där man arbetar för att kommersialisera teknologin och ta fram alger för berikning av foder till marknaden. Greener Grazing har med hjälp av forskning från John Cook-universitetet startat upp ett projekt för storskalig odling av rödalger, och i EU har man nyligen godkänt Bovaer från DSM och Wageningen University som fodertillskott. Även ett svenskt företag, Volta Greentech, har utvecklat ett algtillskott som gjort att man kunnat ta fram ett metanreducerat nötkött. Detta är endast några exempel på pågående projekt. En lovande framtid verkar finnas för de metanreducerande algtillskotten!