Sedex gör framsteg under 2021

Norvida är medlem i Sedex, en organisation som arbetar med etiska frågor och social hållbarhet. Genom medlemskapet ges möjlighet att hantera och förbättra arbetet med social och miljömässig hållbarhet hos leverantörerna.

I sin årsrapport för 2021 berättar nu Sedex om flera framsteg. Man har bland annat fått ett ökat antal medlemmar, och lanserat Sedex Community som sammanför medlemmar för samarbete kring frågor om social hållbarhet och ansvarsfulla inköp. Under året har man även tagit fram Sedex Consulting som ska hjälpa medlemmar med expertråd på flera olika områden.

På Norvida ser vi fram emot det fortsatta arbetet för social hållbarhet med hjälp av Sedex.