JBS investerar i projekt för att förebygga skogsbränder

Norvidas leverantör i Brasilien, JBS, investerar i ett projekt för att förebygga bränder i det stora våtmarksområdet Pantanal. Genom att bland annat använda övervakningskameror och brandinsatsgrupper ska man kunna upptäcka bränder tidigt och snabbt agera på dem. Förebyggandet av bränder uppskattar man ska ge en minskning i koldioxidutsläpp på ca 15 miljoner ton. I den första fasen av projektet kommer man att övervaka 2,5 miljoner hektar av Pantanal-området, och i en andra fas planerar man att utöka insatsen. Övervakning av brandrisk är av stor vikt, eftersom bränder är förödande för ekosystemen och frisätter växthusgaser. Man ser därför det brandförebyggande arbetet som en viktig del i hållbarhetsarbetet.