Norvidan yhteiskuntavastuuperiaatteet

Vastuu ei ole helppo kysymys, mutta meidän mielestämme äärimmäisen tärkeä. Norvida haluaa asettaa selkeitä vaatimuksia sekä itselleen että toimittajilleen ja yhteistyökumppaneilleen. Haluamme myös kertoa avoimesti, kuinka työskentelemme ja miksi työskentelemme juuri niin. Yrityksemme CSR-periaatteet (Corporate Social Responsibility) kertovat, kuinka otamme huomioon eläinten hyvinvoinnin sekä kuinka kannamme vastuun niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristöllisesti. Tarkoitus tietenkin on, että voit luottaa meihin täydellisesti, jotta omat asiakkaasi voivat puolestaan luottaa sinuun ja yritykseesi. Olemme koonneet alle joitakin tärkeitä esimerkkejä. Voit myös ladata ja lukea koko CSR-selosteemme.

Eläinten hyvinvointi

”Viiden vapauden” - periaate
jota esimerkiksi WHO noudattaa.

Norvida työskentelee täysillä eläinten hyvinvoinnin eteen. Perustavanlaatuisena johtotähtenä noudatamme eläinten viiden vapauden periaatetta. Kyseinen tieteellinen määritelmä on kansainvälisesti tunnustettu ja sitä noudattaa muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO. Lyhyesti ja ytimekkäästi nämä viisi vapautta ovat seuraavat: 1) vapaus nälästä ja janosta 2) vapaus epämukavuudesta 3) vapaus kivusta, loukkaantumisista ja sairauksista 4) vapaus normaaliin käyttäytymiseen 5) vapaus pelosta ja ahdistuksesta.

Antibiootit

Ei ennaltaehkäiseviin tai
kasvua edistäviin tarkoituksiin käytettyjä antibiootteja.

Keskustelu lihasta ja antibiooteista on saanut melko suuret mittasuhteet. Keskustelu on saanut alkunsa antibioottien liiallisesta käytöstä, mikä on edesauttanut antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien kehittymistä. Antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit ovat kasvava ongelma, sillä ne voivat aiheuttaa sairauksia, joiden hoitokeinot ilman antibiootteja ovat rajallisia ja jotka uhkaavat niin ihmisiä kuin eläimiäkin.

Norvida ei salli antibioottien käyttöä ennaltaehkäiseviin tai kasvua edistäviin tarkoituksiin. Sen sijaan on tärkeää, että sairaaksi todettuja eläimiä voidaan hoitaa nyt ja myös tulevaisuudessa.

On hyvä tiedostaa, että huononkaan kasvattajan liha ei juuri koskaan sisällä antibiootteja. Tätä kontrolloidaan ja varmistetaan mittaamalla lihasta mahdollisia lääkejäämiä. Ruokaviraston mukaan missään elintarvikkeeksi käytettävässä ja Suomessa myytävässä lihassa ei saa olla antibioottijäämiä, jotka vaarantaisivat kuluttajan turvallisuuden.

”Yksi suurista vastuullisuuteen liittyvistä haasteistamme on löytää tasapaino laadukkaan eläintenhoidon ja mahdollisimman pienten ilmastovaikutusten välille”

Calle Ramvall, kestävyysvastaava

Kuljetukset

Rahtilaiva on energiatehokas kuljetustapa.

Norvida suhtautuu neutraalisti alkuperään. Keskitymme myymään lihaa, joka täyttää korkeat vaatimuksemme sen sijaan, että valitsisimme lihaa, joka on peräisin tietystä alkuperämaasta. Kaikissa maissa on laadukasta ja vähemmän laadukasta lihantuotantoa.

Ilmastoystävällisestä ruoasta keskusteltaessa painotetaan usein, että pitkä kuljetusmatkat ovat ympäristön kannalta haitallisimpia ja lähellä tuotettu ruoka on ainoa järkevä valinta. Tämä kuva on varsin yksinkertaistettu. Muun muassa ruotsalaisen riippumattoman IVL Svenska Miljöinstitutet -tutkimusinstituutin teettämät tutkimukset osoittavat, että kuljetusetäisyyksillä on oikeastaan melko rajallinen merkitys. Lihan yhteenlasketuista ilmastovaikutuksista 90 % muodostuu tiloilla, joilla karjaa kasvatetaan. Riippumatta siitä, missä maassa tila sijaitsee.

Kuljetukset ovat tietenkin yksi niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat lihan vastuullisuuteen. Tästä syystä kuljetamme EU:n ulkopuolelta tulevaa lihaa pääasiassa laivoilla, joiden ilmastovaikutukset ovat hyvin pienet. Lisäksi investoimme ilmastonmuutosta hillitseviin toimenpiteisiin kompensoidaksemme niitä ilmastovaikutuksia, joita merikuljetukset kaikesta huolimatta aiheuttavat.

Luonnonvarat ja
Amazonin sademetsä

Suosimme luonnonlaitumia eikä meillä ole
tuotantoa Amazonin sademetsäalueen läheisyydessä.

Liha ja ennen kaikkea naudanliha nostetaan ilmaston lämpenemistä käsittelevässä keskustelussa usein yhdeksi tarinan suurimmista konnista. Huomio on tärkeä, ja meidän on oltava tarkkoina sen suhteen tarkastellessamme maapallon ekosysteemiä. Lihantuotanto on usein paljon resursseja kuluttava tapa tuottaa proteiinia. Samalla liha on tärkeä osa ihmisen ruokavaliota. Norvida panostaa luonnonlaitumiin. Kaikki lampaanlihamme sekä varsin suuri osa naudanlihastamme on peräisin eläimistä, jotka laiduntavat ulkona ympäri vuoden. Useissa tapauksissa nämä laidunmaat sijaitsevat sellaisilla maa-alueilla, jotka eivät soveltuisi mihinkään muuhun elintarviketuotantoon.

Norvidan valinnoilla on myös merkitystä sademetsien kannalta. Amazonin sademetsää tuhotaan jatkuvasti, mikä on erittäin ongelmallista biologisen monimuotoisuuden, ilmaston ja alkuperäiskansojen kannalta. Sademetsä on maapallon ekosysteemin tärkeä ja uhanalainen osa, josta meidän kaikkien on pidettävä huolta. Norvidan Brasiliassa tuotetuista tuotteista yhtäkään ei tuoteta niissä osavaltioissa, jotka sijaitsevat edes joiltain osin Amazonin kasvillisuusalueella.

Projektit ja aloitteet