Ny statistik om våra matvanor

I början på december kom Jordbruksverkets årliga statistiksammanställning över svenskarnas matvanor. När man tittar på utvecklingen de senaste 40 åren syns tydliga förändringar. En sådan är för mjölkkonsumtionen, som minskat från ca 160 liter per person år 1980, till ca 63 liter 2021. För kött ser man en ökning, där fjäderfäkött ökat mest. Trenden de senaste åren har dock varit minskad köttkonsumtion. Konsumtionen av choklad, konfektyrvaror och läskedrycker har ökat kraftigt, medan potatis, bröd och spannmålsprodukter har minskat. Konsumtionen av ost har i motsats ökat. Övergripande ser man att vi äter mer förädlade livsmedel, och att vi får i oss mer energi från livsmedel.

Statistiken finns att läsa här: Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Uppgifter till och med 2021 – Jordbruksverket.se