Metanutsläpp är mindre från betande kor jämfört med kor som går inne

När man beräknar metanutsläpp från kor har man fram tills nu utgått från data för djur som går inne. På Wageningen-universitetet i Nederländerna pågår ett nyligen startat forskningsprojekt där man istället tittar på metanavgång från betande djur. Nyligen släpptes en rapport som visar på att kor som betar, släpper ut mindre metan än jämnåriga kor som producerar lika mycket men som föds upp och fodras i stall. Detta indikerar på att siffror som tidigare använts alltså inte beräknar metanutsläpp från betande djur korrekt. Det innebär att kor som föds upp i länder med lång betessäsong sannolikt bidrar till mindre metanutsläpp än vad som visas av de schablondata som man idag använder för beräkningarna.

I studien har man jämfört metanutsläpp från kor som fått ensilage och färskt gräs i ladugården, med kor som betade gräs direkt på fältet. Metanutsläppen från de betande korna var upp till 30 % lägre. Forskare som deltar i projektet förklarar detta med att olika foder omvandlas på olika sätt i kornas våm, vilket ger olika stor mängd metan i kornas rapar. Man tror att färskt gräs påverkar syrabalansen i våmmen så att mindre metan bildas.

Framöver vill man samla in mer data för att kunna utvärdera effekten över tid och under olika väderförhållanden.

Projektets resultat är glädjande, det visar på möjlighet till minskad klimatpåverkan från kor genom en åtgärd som kan appliceras på både konventionell och ekologisk produktion. Resultaten skapar också möjlighet till bättre beräkningar av metanutsläpp, och därmed bättre riktade klimatinsatser.

Studien finns att läsa här https://research.wur.nl/en/publications/enterische-methaanemissie-van-melkvee-in-relatie-tot-vers-graskwa

Den omnämns även i denna danska artikel: https://landbrugsavisen.dk/kv%C3%A6g/ny-forskning-gr%C3%A6ssende-k%C3%B8er-udleder-mindre-metan-end-k%C3%B8er-p%C3%A5-stald?utm_campaign=ny%20forskning%3A%20gr%C3%A6ssende%20k%C3%B8er%20udleder%20mindre%20metan%20end%20k%C3%B8er%20p%C3%A5%20stald%20%7C%20s%C3%A5dan%20har%20eu-landene%20fordelt%20krisehj%C3%A6lpen%20til%20landbruget&utm_medium=eftermiddag&utm_source=newsletter