Förpackningar – vad är egentligen hållbart?

Europeiska kommissionen har nyligen kommit med förslag om nya regler för att minska förpackningsavfall. Målet är minskat förpackningsavfall med 15% per capita till 2040. Detta ska uppnås bland annat genom införande av obligatoriska återvinningssystem och att vissa engångsprodukter förbjuds. Man har också som mål att alla förpackningar på EU:s marknad ska vara återvinningsbara till 2030.

I livsmedelsindustrin jobbar man mycket med att ta fram mer hållbara förpackningar. En viktig fråga här är att se till att förpackningen verkligen blir hållbar – leder en ny förpackning till ökat svinn kan man istället får en motsatt effekt. På Wageningen-universitetet i Nederländerna pågår ett projekt där forskare utvärderar hur hållbart det är att byta ut förpackningar för olika produkter. Man har sett att det finns många saker att ta hänsyn till för att avgöra hur hållbar en förpackning är, inte bara dess CO2-utsläpp. Man behöver se till helheten, där en viktig del är hur produktens hållbarhetstid påverkas av den nya förpackningen. I projektet har man hjälpt olika företag att utvärdera nya förpackningar, med intressanta resultat. Till exempel tittade man på en förpackning för vetemjöl, som bestod av papper istället för papper och plast. Vid bytet till papperspåse minskade hållbarhetstiden från ett år till nio månader, men eftersom mjölet vanligtvis användes upp innan nio månader drog man slutsatsen att den nya förpackningen ändå var mer hållbar. När man tittade på en ny förpackning för ost blev utfallet annorlunda. Man såg att förpackningen gjorde att hållbarhetstiden påverkades mycket, och eftersom ost är en produkt som ger upphov till stora utsläpp under produktionen blir effekten av svinn mycket större. Den nya förpackningen ansågs här inte vara mer hållbar. För kött, som också är en produkt förknippad med stora utsläpp under produktionen, skulle bedömningen troligtvis bli densamma: att det är mycket viktigt att förpackningen ger köttet en lång hållbarhet. Att kunna göra beräkningar som dessa är alltså viktigt för att se vilka åtgärder som ger verklig effekt. 

Källor:

EU aims to cut packaging waste under new proposals – FoodBev Media

Sustainability – KO Magazine 2022 EN (wur.nl)