Brasilien i framkant på biologiskt växtskydd

Under förra veckan kom en ledare ut i ATL, skriven av Torbjörn Iwarson som är oberoende råvaruanalytiker, med anledning av den kommande pesticidreduceringslagen. Till hösten ska EU ta beslut om denna nya lag, som har för syfte att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel med minst 50% till 2030.

När det gäller pesticidreducering, det vill säga minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, ligger Brasilien långt fram i utvecklingen. Iwarson beskriver att landets statliga jordbruksforskningsföretag EMBRAPA sedan 80-talet har satsat på forskning och utveckling av biologiska växtskyddsmedel. Då såg man det framför allt som ett sätt att minska Brasiliens importberoende och förekomsten av svält i landet. Idag finns flera bönder som tillverkar biologiskt växtskyddsmedel själva på gårdarna. Vissa använder bara det biologiska medlet, medan andra använder det i kombination med kemisk bekämpning. Att själv producera sitt växtskyddsmedel skapar en stor kostnadseffektivitet, och många bönder sparar mycket pengar på att gå från kemisk till biologisk bekämpning. Dessutom ser man positiva effekter i stort av att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel, bland annat i form av förbättrad jordhälsa.

Ledaren i ATL finns att läsa här: https://www.atl.nu/brasilien-ledande-pa-biologiskt-vaxtskydd