Behov av ett bredare perspektiv på hållbar livsmedelsproduktion

I en artikel i The Guardian lyfts bristen på nyansering när det gäller hållbar livsmedelsproduktion, där man ser att diskussionen kring ekologiskt och konventionellt behöver breddas.

Även om ekologisk produktion har fördelar, så finns också många stora utmaningar. En huvudsaklig sådan är det faktum att ekologisk produktion generellt bara ger 80% av utbytet som konventionell odling ger. Detta innebär att för att ersätta konventionell produktion med ekologisk så behövs mer mark, något som är en bristvara.

I Storbritannien har man det senaste året sett en nedgång i försäljningen av ekologiskt, efter en tioårsperiod av tillväxt. Man såg en nedgång även under åren efter finanskrisen 2008. Eftersom människor ofta inte har möjlighet att köpa de ekologiska produkterna på grund av det högre priset, blir detta alltså inte ett ekonomiskt hållbart alternativ för den stora massan.

Författaren i The Guardian skriver också att det behövs ett bredare perspektiv på livsmedelsproduktion, där det inte längre är rimligt att se ekologiskt som det enda rätta. Det finns fler alternativ för hållbar produktion än det ekologiska. Till exempel ser man en ökning av regenerativa och agroekologiska metoder, vilka delar många av målen som den ekologiska odlingen har. Inom agroekologin är en huvudprincip att metoderna ska anpassas till den miljömässiga, sociala, ekonomiska, kulturella och politiska kontexten. Eftersom livsmedelsproduktion ser väldigt olika ut beroende på de lokala förhållandena där bonden befinner sig krävs en viss flexibilitet, något som de strikta ekologiska principerna inte ger utrymme för. För att uppnå framtidens hållbara livsmedelssystem behöver vi se att det finns olika metoder som kan göra jobbet, där ekologisk produktion är en av flera.

Läs hela artikeln i The Guardian här: The big idea: has organic food passed its sell-by date? | Science and nature books | The Guardian