Är palmolja alltid det sämsta alternativet? RSPO och vikten av att stötta hållbar produktion

Under maj anordnade den Svenska plattformen för riskgrödor ett möte med RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) som Norvida deltog i. RSPO samlar medlemmar inom industrin med syftet att verka för hållbar produktion och användning av palmolja.

Oljepalm, som palmolja framställs av, är en gröda som förknippas med flera problem där ansvarslös produktion kan leda till regnskogsskövling och människorättsproblem. Samtidigt ser man en ökande efterfrågan på palmolja, som används i många produkter, från djurfoder till kakor och tvättmedel.

Utöver palmoljans breda användningsområde är det också en mycket effektiv gröda, som kräver betydligt mindre mark och vatten per liter produkt än andra oljegrödor. Oljepalm är också en viktig inkomstkälla för miljontals bönder. Att ersätta palmolja med andra alternativ skulle alltså få negativa konsekvenser. RSPO arbetar för att omvandla industrin så att den blir mer hållbar, för att man på ett uthålligt sätt ska kunna nyttja palmoljan och dess fördelar. Man har bland annat tagit fram en standard för hållbar palmolja som utgår ifrån ett antal kriterier för social och miljömässig hållbarhet. Man har sett att när palmoljeproduktionen sker på rätt sätt kan den bidra till landsbygdsutveckling och minskad fattigdom.

I dagsläget används inte palmolja i någon av Norvidas produkter, men genom deltagandet i Svenska plattformen för riskgrödor stöttar vi arbetet för hållbar palmolja. Om användande av palmolja skulle bli aktuellt i framtiden kommer en certifierad olja att användas.

Här kan du läsa mer:

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/sustainable_production/palm_oil/responsible_purchasing/

https://wwf.panda.org/discover/our_focus/food_practice/sustainable_production/palm_oil/

https://rspo.org/

https://rspo.org/about#about-sustainable-palm-oil