land-tyskland
Saksa
Saksa on perinteinen maatalousmaa, jonka tärkeimmät tuotantohaarat ovat maito ja porsaanliha. Saksalaisessa ruokaperinteessä on porsaanliha ollut yksi tärkeimmistä aineksista. Porsaanlihan merkitys saksalaiselle ruokaperinteelle on ollut yksi tärkeimmistä vaikuttimista Saksan kasvamisessa yhdeksi maailman johtavista porsaanlihantuottajista. Keskityttyään ensisijaisesti kotimaan markkinoihin Saksa on kehittynyt merkittäväksi tekijäksi myös vientimarkkinoilla. Norvida on syksystä 2013 kehittänyt yhdessä suuren saksalaisen tuottajan ja Hollannissa ja Saksassa toimivan kasvattajan kanssa uuden porsaiden hyvinvointia koskevan konseptin. Yksinkertaisesti sanottuna siinä on kyse paremmista elinoloista porsaille EU:n asettamiin vaatimuksiin verrattuna.

Saksan naudanlihatuotanto perustuu suurimmaksi osaksi maan suureen maitotuotantoon. Saksassa on, toisin kuin monissa muissa maissa, pitäydytty rotuihin, joissa lihantuotantoon sopivat ominaisuudet yhdistyvät maitotuotantoon sopiviin ominaisuuksiin. Tämä yhdessä eläinten hyvän saatavuuden kanssa antaa meille mahdollisuuden valita tasa- ja korkealaatuista lihaa tuotemerkille John´s Selection®.