land-ireland

Irlanti

Irlannin ilmasto, jossa saadaan suhteellisen paljon sateita, luo hyvät edellytykset heinän viljelylle, mutta vähemmän sopivat viljalle. Tämä tarkoittaa sitä, että 2/3 Irlannin pinta-alasta on laidunmaata tai viljelykäytössä heinän ollessa pääasiallinen kasvi. Heinän saatavuus on aiheuttanut sen, että karja ja lampaat ovat olleet ja ovat edelleen Irlannin maatalouden tärkein haara. Viime vuosina on Irlannissa panostettu perinteisen sonnikasvatuksen lisäksi vasikanlihan tuottamiseen. Vasikanlihatuotanto tapahtuu Irlannissa tavalla, jossa irlantilaiset luonnollisen kasvatuksen perinteet yhdistyvät korkealaatuiseen tuotteeseen. Irlantilaisen vasikanlihatuotannon kehittymiseen on erityisesti vaikuttanut vaihtoehdon esille tuominen ajoittain suurelle elävien pikkuvasikoiden viennille lähinnä sellaisiin maihin, joissa on perinteisempää vasikanlihatuotantoa, ennen kaikkea Hollantiin ja Ranskaan.

Norvida ostaa nykyisin suurimman osan vasikanlihastaan Irlannista, ja myös tämä liha myydään Johns Selection® -tuotemerkillä. Vasikanliha tulee valikoiduilta sopimusviljelijöiltä, jotka toimivat pääasiassa maan kaakkoisosassa.

Norvida myy myös Irlannista peräisin olevia, valikoituja karitsan osia. Läheisyys ja irlantilainen lihanpaloittelun käsityöperinne tekevät mahdolliseksi esitellä Irlannista tulevia, pitemmälle jalostettuja, kiinnostavia lihanosia.