land-danmark
Danmark
Andi consenimus ma del est dolecabo. Con ped eiunti nia por sitem sus etur, sitae dit asperate ni blamendi acestio nestem re dolecto escimin consequae inullab orpora nimus.
Ipit latatio idebitate cum voluptio esequatum quis eturiatincit etur aliatqu ibusciuntiat iscipsa ersped que con nis dolliqui nat dolest qui sit mo te dolliate volupta tempernam restoreptat quidem. Lit moluptatus aut aut mint.
Otation eaturi des ut faceari tiandist, offictemquis audam aceate dolorer spernatio exeratio. Nam sintiurempor sus, accaeca boremos ilici am enissus ea vernatet fuga. Se film här!
land-ireland
Irland
Det irländska klimatet med relativt god tillgång på regn ger goda förutsättningar för odling av gräs men mindre lämpligt för spannmål. Detta innebär att 2/3 av Irlands yta består av betesmark eller är uppodlad med i huvudsak gräs. Tillgången på gräs har gjort att boskap och får har varit och fortfarande är den viktigaste grenen av det irländska jordbruket. Under de senaste åren har man på Irland satsat på att komplettera den traditionella uppfödningen av stutar med produktion avkalvkött. Den irländska kalvköttsproduktionen sker på ett sätt som kombinerar de irländska traditionerna med en naturlig uppfödning med produktion av en högkvalitativ produkt. En drivkraft för utvecklingen av en irländsk kalvköttsproduktion har varit att ta fram ett alternativ till den tidvis stora export av levande spädkalvar till främst till länder som har en mer traditionell kalvköttsproduktion, framförallt Holland och Frankrike.

Norvida tar idag större delen av sitt kalvkött från Irland, även detta kött säljs med varumärket Johns Selection®. Kalvköttet kommer från utvalda och kontrakterade bönder huvudsakligen verksamma i den sydöstra delen av landet.

Norvida säljer även utvalda lammdetaljer från Irland. Närheten och den irländska hantverkstraditionen inom styckning gör att det finns möjlighet att ta fram mer förädlade och spännande styckningsdetaljer från Irland.