Project Description

Kulmapaistin muoto, rakenne ja maku sopivat uunikypsennykseen. Kalvot ovat ohuita, eikä niitä poisteta, jotta liha säilyttää mehevyytensä valmistuksen aikana. Liha on jonkin verran marmoroitunutta, mikä lisää omalta osaltaan hyvää makua. Kulmapaisti soveltuu tarjottavaksi eri kypsyysasteilla. Kulmapaisti sijaitsee reiden etupuolella eläimen takaosassa.