USKOMME KESTÄVÄÄN TOIMINTAAN – ELÄINTEN, YMPÄRISTÖN JA HYVÄN LIHAN KANNALTA

Hyvä liha tarkoittaa vastuun ottamista eläimistä ja eläintenpidosta, mutta itsestään selvästi myös ympäristöstä ja niistä, jotka työskentelevät eläinten parissa ja kasvattavat niitä. Hyvinvoivat eläimet saavat päivittäin raikasta vettä ja hyvää ravintoa. Ne saavat oleskella ympäristössä, joka antaa turvallisuutta ja vähentää stressiä. Tiloilla työskentelevien tulee huolehtia siitä, että eläintenpito hoidetaan korrektisti eläimiä arvostaen. Ja ympäristön osalta on huomioitava, että vähennämme ympäristövaikutuksia muun muassa kuljetuksissa ja käsittelyssä.

Norvida on globaalisti ajatellen suhteellisen pieni tekijä, mutta tiedämme silti, että pystymme vaatimustemme myötä vaikuttamaan asioihin omalta osaltamme. Keskitymme aina parhaisiin mahdollisiin toimintatapoihin, ja meillä on käynnissä jatkuva parannusprojekti liittyen panostukseemme päämääriemme saavuttamiseksi.

mamma_barn
NORVIDAN SUHTAUTUMISTAPA

ELÄINTENKASVATUS – ELÄINTEN OLOT

Johtotähden työssämme eläinten hyvinvoinnin parissa muodostavat viisi kansainvälisesti tunnustettua vapauslauseketta, jotka osoittavat, kuinka eläimiä tulee käsitellä.

1.Vapaus nälästä ja janosta huolehtimalla siitä, että eläin saa raikasta vettä ja ravintoa, joka ylläpitää sen kokonaisterveyttä ja voimia.
2.Vapaus epämukavuudesta järjestämällä eläimelle sopiva ympäristö, johon kuuluu suoja ja mukava lepopaikka.
3.Vapaus kivuista, vammoista ja sairauksista ehkäisemällä ne tai diagnosoimalla ja hoitamalla ne viivyttelemättä.
4.Vapaus normaaliin käyttäytymiseen huolehtimalla siitä, että eläimellä on tarpeidensa mukaan riittävästi tilaa, oikeita resursseja ja seuraa oman lajinsa edustajista.
5.Vapaus pelosta ja kärsimyksestä huolehtimalla edellytyksistä ja käsittelytavoista, jotka eivät aiheuta henkistä kärsimystä.

 

Koska ostamme lihaa kaikkialta maailmasta, eläintenkasvatuksen edellytykset vaihtelevat huomattavasti. Eläinlajeja ja paikallisia olosuhteita lähtökohtana pitäen asetamme vaatimukset mainittujen viiden vapauslausekkeen toteutumiseksi.

Etelä-Amerikasta ja Uudesta-Seelannista tulevat eläimet laiduntavat ulkona ympäri vuoden ja syövät pääasiassa laidunruohoa. Kuivien kausien aikana niitä lisäruokitaan sen varmistamiseksi, että niillä säilyy vapaus nälästä linjassa yllämainitun ensimmäisen vapauslausekkeen kanssa.

Eurooppalaisille tiloille, joilla nautakarja on talvella sisätiloissa, asetamme vaatimukset, jotka perustuvat ensisijaisesti Ruotsin lainsäädäntöön eläintenkasvatusta koskien.

Kolmas osapuoli on sertifioinut porsaanlihatuotantomme John’s Selection -tuotemerkkiä varten omalla standardillamme, jonka olemme kehittäneet yhdessä tuotetoimittajamme kanssa. Tämä standardi on tietyiltä osin kattavampi kuin Ruotsin eläinsuojelulainsäädäntö, pikkuporsaiden kastrointia ei esimerkiksi hyväksytä ilman puudutusta.

 

transport

KULJETUKSET

Keskustelu ympäristöystävällisestä ruoasta keskittyy usein vääriin asioihin, mikä on johtanut siihen, että monet kuluttajat uskovat nykyisin lähiruoan olevan aina ympäristöystävällisin valinta. Mm. IVL Ruotsin ympäristöinstituutin teettämät tutkimukset osoittavat, että kuljetusetäisyyksillä saattaa oikeastaan olla melko vähäinen merkitys. Ratkaisevampaa on tuotannon harjoittaminen ympäristöllisesti hyvällä tavalla. Asetamme myös tuotetoimittajillemme vaatimuksia sen suhteen, minkälaiset olot eläimillä tulee olla itse kuljetuksen aikana, kaikki Ruotsin lainsäädännön mukaisesti. Kaikki kuljetuksemme EU:n ulkopuolisista maista tehdään pääsääntöisesti laivoilla, jolloin tuotekiloa kohden syntyvä ympäristörasitus on äärimmäisen pieni.

slaktade_djur

TEURASTUS

Stressaantuneista eläimistä peräisin olevan lihan maku on huonompi eikä sen laatu säily kuljetuksen aikana. Sen lisäksi, että emme luonnollisestikaan halua olla osaltamme lisäämässä eläinten huonoa kohtelua, tämä on lisäsyy siihen, että emme hyväksy ilman tainnutusta suoritettavaa teurastusta, ja asetamme vaatimuksia eläintenkäsittelytavoille. Tasaisen laadun varmistamiseksi teemme säännöllisesti tarkastuksia lihalle nähdäksemme, että eläin ei ole ollut stressaantunut teurastuksessa.

HALAL-TEURASTUS

Osa valikoimastamme on halal-sertifioituja tuotteita. Tämä tarkoittaa sitä, että
tuotteet ovat tuottajamaan muslimijärjestön hyväksymiä. Niin kauan kuin eläimet
tainnutetaan ennen teurastusta tavalla, joka vastaa Ruotsin eläinsuojelulainsäädäntöä,
emme näe halal-sertifioinnissa minkäänlaisia ongelmia. Sitä vastoin vastustamme
voimakkaasti teurastusmuotoja, joissa eläimiä ei ole etukäteen tainnutettu

miljo

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Kaikki inhimillinen toiminta vaikuttaa suuremmassa tai pienemmässä määrin ympäristöön. Liha ja ennen kaikkea naudanliha esitetään keskustelussa yhtenä suurimmista roistoista, kun on kyse globaalista ilmastonlämpenemisestä. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että lihantuotanto on monessa tapauksessa paljon resursseja vaativa tapa tuottaa proteiinia, mutta samanaikaisesti liha muodostaa korvaamattoman osan ravitsemuksestamme. Lihaa valittaessa on tärkeää olla tietoinen lihan ympäristövaikutuksista ja tehdä valinta huolellisesti. Sekä maku- että ympäristökysymysten kannalta on parempi valita todella hyvä lihapala ja pikemminkin syödä vähän pienempiä määriä.

Globaalisti lisääntyvä ruoan, rehun ja polttoaineen kysyntä on johtanut keskusteluun siitä, miten lihantuotannossa hyödynnetään globaaleja resursseja. Eläinproteiinin tuotanto vaatii enemmän resursseja kuin kasvisten tuottaminen. Ero resurssitarpeessa eri lihalajien välillä on suuri. Yhden naudanlihakilon tuottamiseen kuluu paljon enemmän rehua kuin yhden broilerikilon tuottamiseen.

 

blad

TERVEYS

Liha on yksi ravintorikkaimmista elintarvikkeista, mitä on olemassa. Liha on luonnollisen puhdasta raaka-ainetta, joka sisältää ainutlaatuisen koostumuksen kehon tarvitsemia hyviä ravintoaineita. Ei lisäaineita. Ei sokeria. Sen sijaan liha sisältää runsaasti korkealaatuista proteiinia, jossa on kaikkia elintärkeitä aminohappoja. Lisäksi liha sisältää myös kehoa vahvistavia vitamiineja ja kivennäisaineita.

Nautakarjasta, joka kasvatetaan luonnonlaitumella tai jota ruokitaan suureksi osaksi tuorerehulla, saadaan rasvahappokoostumukseltaan terveellisempää lihaa kuin eläimistä, joiden ravinnossa on suuri osa väkirehua. Jos eläimet laiduntavat syöden ruohoa ja yrttejä, lihaan muodostuu korkeampi Omega-3-rasvahappopitoisuus. Sen lisäksi, että eläimet saavat laiduntaessaan mahdollisuuden luonnolliseen käyttäytymiseen ja edistävät omalta osaltaan biologista monimuotoisuutta sekä säilyttävät maiseman avoimena, myös lihasta tulee terveellisempää. Tämä pätee suurelta osin meidän Naturkött®-tuotteisiimme, jotka ovat peräisin Etelä-Amerikasta. Paloiteltu liha on luonnollisesti rasvapitoisuudeltaan suhteellisen alhaista, joten olemme sen vuoksi kyenneet saamaan monille näistä tuotteista Avaimenreikämerkin.

 

manniskohander

IHMISET, JOTKA TEKEVÄT MEIDÄN TUOTTEEMME

Asetamme vaatimuksia niiden ihmisten oikeuksille, jotka hoitavat tuotteidemme tuotannon. Tilan työympäristö on tärkeä. On kyse oikeudenmukaisista työehdoista, lapsityövoiman käytön vastustamisesta ja työntekijöiden oikeudesta järjestäytyä.

On myös kyse tiedosta ja perheiden mahdollisuudesta koulutukseen. Brasiliassa me emme esimerkiksi osta lihaa tiloilta, jotka ovat ”mustalla listalla”, ts. tiloilta, joilla on orjuutta muistuttavat sopimukset työntekijöidensä kanssa. Thaimaassa tuotetoimittajamme ovat saaneet valtion sertifikaatin yhteiskuntavastuullisesta toiminnastaan.

 

HAASTEITA, MISSÄ ON PARANTAMISEN VARAA

Olemme vaatimustemme ja valintojemme myötä saaneet aikaan melkoisesti parannuksia tähän mennessä, mutta emme ole vielä tyytyväisiä. Olemme nimenneet joukon alueita, joilla meidän yhdessä tuotetoimittajiemme kanssa tulisi tehdä parannuksia. Olemme vakuuttuneita siitä, että muutokset ovat toteutettavissa, jos ongelmat kiteytetään yhdessä tuottajien kanssa, vaikkakin paikalliset edellytykset saattavat hidastaa muutosprosessia. Olemme erityisesti nimenneet seuraavat alueet, joilla keskitymme parannusten aikaansaamiseen.

PORSAIDEN JA KARITSOJEN HÄNNÄNTYPISTYS
Sekä porsaiden että karitsojen hännät typistetään ilman puudutusta. Karitsojen hännät typistetään hyönteisten aiheuttaman kiusan vähentämiseksi ja porsaiden saparot typistetään, etteivät porsaat purisi toistensa häntiä. Tällä hetkellä on vaikea löytää vaihtoehtoista toimintatapaa hännäntypistykselle.

NAUTAKARJAN  JA KARITSOIDEN KASTROINTI KORKEASSA IÄSSÄ ILMAN PUUDUTUSTA
Sekä Etelä-Amerikassa että Uudessa-Seelannissa kastroidaan karitsat ja vasikat ilman puudutusta. Eläinten puuduttaminen kastroinnin yhteydessä merkitsee suuria käytännön vaikeuksia, koska tuotanto tapahtuu vapaasti kulkevilla eläimillä suurilla maa-alueilla. Käytännön syistä vasikat kastroidaan Etelä-Amerikassa suhteellisen korkeassa iässä, mikä lisää kärsimystä ja stressikuormitusta. Teemme jatkuvasti työtä sen eteen, että kastrointi suoritettaisiin eläimille nuorempana ja että puudutusta käytettäisiin yhä laajemmin.

HIDAS KASVATUS MERKITSEE SUUREMPIA KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖMÄÄRIÄ
Yksi pulma pohdittaessa eläimistä huolehtimista ja ympäristövaikutuksia on se, että Etelä-Amerikassa harjoitettava luonnollinen ja laajamittainen tuotanto myös lisää osaltaan kasvihuonekaasujen päästömääriä. Eläinten hidas kasvu ja se, että ne eivät saavuta yhtä korkeaa teurastuspainoa, merkitsee huomattavasti suurempaa metaanikaasun päästömäärää lihakiloa kohden Etelä-Amerikassa Ruotsin naudanlihatuotantoon verrattuna.