Merkitsemme kuluttajille pakattuihin tuotteisiimme 100-120 päivän säilyvyysajan laskettuna tuotannosta ja tyhjiöön pakkauksesta. Siihen että pystymme tarjoamaan näin pitkän säilyvyysajan on kolme pääasiallista syytä:

1. Hygienia; ne tuottajat joita käytetään tuottamaan NATURKÕTT® -lihaa, on valittu juuri siitä syystä, että he ovat alansa johtajia laadunvalvontatyössä, missä suuri paino on esim. siinä, että valvotaan hygieniaa teurastuksessa ja paloittelussa, missä sen tulee olla erittäin hyvä.

2. Kuljetus- ja säilytyslämpötila; liha kuljetetaan Etelä-Amerikasta kylmäsäiliöissä, ympäristön kannalta tehokkaina laivakuljetuksina. Kuljetukseen kuluvan 30–35 päivän aikana liha säilytetään -1 – -1,5 asteen lämpötilassa (Liha jäätyy -1,7 asteessa). Näin alhaisissa lämpötiloissa tapahtuu ainoastaan todella vähäistä bakteerikasvua. Kuljetuksen jälkeen meidän oma henkilökuntamme vastaanottaa tavarat ja tarkastaa ne meidän omassa varastossamme. Lihan saapuessa asiakkaalle säilyvyysajasta on yleensä kulunut noin 50 päivää, jotka kaikki kylmävarastoinniksi katsottavissa olosuhteissa. Tekemämme testit ovat osoittaneet, että jos tuotteita säilytetään loppu säilyvyysaika + 4 asteen lämpötilassa, kaikki raja-arvot läpäistään erittäin suurilla marginaaleilla.

3. Raaka-aineen valinta; meidän vaatimuksiimme, jotka koskevat NATURKÕTT® -lihatuotteiden raaka-aineiksi kelpaavien eläinten valintaa, kuuluu lihan pH-arvo yhtenä tärkeänä parametrina. Lihan pH-arvoon vaikuttaa mm. kuljetuksen ja teurastuksen yhteydessä syntyvän stressin välttäminen. Raaka-ainetta, jonka pH-arvo on yli 5,8 ei hyväksytä NATURKÕTT® -tuotteisiin, koska mainittua korkeampi arvo vaikuttaa negatiivisesti säilyvyysaikaan, ja sen lisäksi se on merkki siitä, että eläimellä ei ole ollut stressitön elinympäristö. Näin ollen säännöllisesti suorittamamme pH-arvon mittaukset palvelevat useaa tarkoitusta. Meidän oma Etelä-Amerikassa toimiva henkilökuntamme valvoo, että vaatimuksemme täytetään.

Yllä mainitut seikat ovat meidän säilyvyysaikojemme ainoat salaisuudet (tietenkin yhdessä tyhjiöpakkaustekniikan kanssa). Mitään muuta selitystä ei ole. Testaamme tuotteitamme säännöllisesti, ja säilyvyyteen liittyviä ongelmia esiintyy vain silloin, kun lihaa ei ole säilytetty ohjeidemme mukaan joko kaupassa tai kuluttajan luona.

Kyllä, Happy Chef -broilerituotteemme ovat halal-hyväksyttyjä. Tuotteiden pakkauksissa on tästä kertova halal-symboli. Thaimaan keskeinen Islam-järjestö on sertifioinut thaimaalaiset broilerin toimittajamme tuottamaan halal-broileria. Tämä merkitsee sitä, että tuotanto tapahtuu islamististen määräysten mukaisesti. En ole itse muslimi, mutta olen käynyt Thaimaassa ja voin vakuuttaa, että muslimit suorittavat teurastuksen ja että kaikkia rituaaleja noudatetaan. Broilereille annetaan ennen kaulan leikkaamista sähkösokki. Happy Chef -naudanlihatuotteemme eivät ole halal-lihaa.

Ympäristöä ajatellen energiamäärä, joka tarvitaan rehun tuottamiseen ja varastointiin seitsemän kuukautta vuodesta navetassa pidettäviä ruotsalaisia eläimiä varten, on suurempi kuin energiamäärä, joka kuluu lihan laivakuljetuksiin Brasiliasta Ruotsiin.

 

Läheinen yhteistyö tuottajien kanssa ja selkeät tuotespesifikaatiot takaavat tasaisen laatutason jokaiselle tuotteelle.

Koska liha on luonnontuote, sen ravintosisältö voi vaihdella vuodenajan mukaan. Lisäksi tapahtuu luonnollista vaihtelua. Lisätietoa lihatuotteiden ravintosisällöstä löytyy esimerkiksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta osoitteesta www.evira.fi.

Emme suosittele sitä, koska rasva antaa lihalle lisää makua.

Kaikkia Precooked-tuotteitamme voi syödä kylmänä. Parhaiten kylmänä tarjottavaksi sopivat: pariloitu salaattibroileri, pariloitu broilerifilee ja pariloitu broilerin sisäfilee.

Nimitämme Precooked-tuotteiksi valmiiksi kypsennettyjä tuotteitamme. Ne on joko keitetty, paistettu tai pariloitu. Tuotteet ovat tarjoiluvalmiita sulatuksen tai lämmityksen jälkeen.

Kastrointi tapahtuu yleensä ennen kuin vasikat saavuttavat yhdeksän kuukauden iän.

Kyllä, ne sonnit, joita käytetään luonnollisella tavalla tapahtuvaan astutukseen, saavat myös kulkea vapaasti ulkona. Me emme ole nähneet yhdelläkään sonnilla turparengasta; emme kuitenkaan uskalla vakuuttaa, ettei niitä voisi olla.

Kyllä, vasikat saavat kulkea emojensa kanssa siihen asti, kunnes ne ovat 6 kuukauden ikäisiä ja selviävät sillä ruoalla, jota ne itse pystyvät syömään laiduntaessaan.

NATURKÕTT® -lihan kasvatus, teurastus ja jalostus tapahtuu tavoilla, joilla pyritään minimoimaan eläinten stressaantumisen riski. Tähän kuuluu se, että eläimet kasvatetaan koko ajan niissä samoissa ryhmissä, joissa ne ovat eläneet koko elämänsä ajan. Eläimiä pidetään hyvässä kunnossa ja talonpoikia sekä kuljetusyrittäjiä rankaistaan taloudellisesti, jos näitä sääntöjä ei noudateta eläimiä teurastamoon kuljetettaessa. Teurastamot, joissa tuotetaan NATURKÕTT® -lihoja, ovat erittäin korkealaatuisia ja nykyaikaisia, täysin verrattavissa parhaimpiin eurooppalaisiin ja suomalaisiin teurastamoihin. On itsestään selvää, että kaikki tuottajamme noudattavat teurastusta koskevia EU-vaatimuksia. Kuljetus teurastamolle saa vaatimustemme mukaan kestää enintään 8 tuntia; siihen kuluva aika on kuitenkin pääsääntöisesti huomattavasti lyhyempi. Kuljettajan tulee huolehtia siitä, että eläimet saavat vettä ja että ne saavat tarvittaessa levätä. Kuljettaja, joka ei noudata määräyksiä, saa vain yhden varoituksen, ennen kuin yhteistyö hänen kanssaan päättyy. Teurastamolla eläimet eivät koskaan joudu odottamaan teurastusta yli 12 tuntia. Niitä ei ruokita tänä aikana, mutta ne saavat vapaasti vettä.
Mikäli teurastuksen odotusaika olisi pidempi teurastamoilla on tilojensa yhteydessä laitumia, joille eläimet voidaan päästää täksi ajaksi.

On tehty useita tutkimuksia, jotka osoittavat merkittäviä eroja rasvahappojen koostumuksessa ruoholla ja toisaalta väkirehulla ruokituista eläimistä saadussa lihassa. Omega-3-pitoisuus lihassa riippumatta ruokintamuodosta on kylläkin alhainen verrattuna lohen kaltaiseen rasvaiseen kalaan. Jos syö pelkästään ruoholla ruokitun eläimen lihaa, ei välttämättä saa riittävästi Omega-3-rasvahappoja. Kun valitsee lihaa, ei tietenkään ole mitään syytä olla valitsematta sellaista lihaa, jossa on paras rasvahappokoostumus.

Ennen tyhjiöpakkausta liha tarkastetaan pH-arvon, bakteerikasvuston (TVC) ja esimerkiksi antibioottijäämien osalta. Antibiootteja käytetään yleisesti ottaen huomattavasti vähemmän kuin tehotuotannossa, yksinkertaisesti siitä syystä, että eläimet eivät sairastu samassa määrin tässä kasvatusmuodossa, jossa ne eivät altistu samalla tavoin vieraille bakteereille. Tämän lisäksi North Trade –yhtiöllä on oma valvontaohjelma, jonka piiriin kuuluu, että jokaisen toimittajan tuotteet tarkastetaan pistokokein mutta kuitenkin säännöllisesti niiden saapuessa Ruotsiin esim. salmonellan, EHEC-bakteerien jne. varalta.

Naudanlihantuotanto vähenee koko Euroopassa, eikä meidän mantereemme ole enää omavarainen. Samanaikaisesti korkealaatuisen naudanlihan tuonti Etelä-Amerikasta ja Brasiliasta kasvaa nopealla vauhdilla. Brasiliassa voimassa olevat säädökset määräävät, että sademetsien alueella (Amazonas) vain 20 % tilojen pinta-alasta voidaan käyttää pelloksi/laidunmaaksi, 80 % tulee tällöin varata kotimaisille puulajeille. Myös muualla Brasiliassa maan käyttöä säädellään ankarasti suhteessa metsämaahan, mikä on johtanut mm. siihen, että metsää on istutettu uudelleen maanviljelysmaalle, joka otettiin viljelykäyttöön 50-100 vuotta sitten. Me huolehdimme sademetsästämme ja haluamme kantaa vastuun ympäristöstämme Brasiliassa kunnolla. Kuinka muuten itse hoidatte metsiänne siellä Pohjoismaissa? Tämän kysymyksen meille esittivät brasilialaisen lihantuotannon edustajat, ja se herättää varmasti monia pohdintoja. Sademetsien tuhoutumisen estämiseksi North Trade ei osta näillä alueilla tuotettua lihaa. Me käymme myös toimittajiemme kanssa jatkuvaa vuoropuhelua tästä aiheesta.

Koska NATURKÖTT®-tuotteet ovat peräisin yksinomaan luonnollisella tavalla ruokituista eläimistä, oletamme lihan olevan hyväksi terveydellemme. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat myös, että pääasiassa ruoholla ruokituista eläimistä saatu liha sisältää huomattavasti suurempia määriä terveellisiä Omega-3-rasvahappoja kuin esimerkiksi viljalla ruokituista eläimistä saatu liha. Korkean Omega-3 -pitoisuuden katsotaan yleisesti ehkäisevän sydän- ja verisuonitauteja, vaikuttavan alentavasti haitallisen kolesterolin määrään sekä ehkäisevän tulehduksia. Ainakin tältä kannalta katsottuna uskallamme väittää, että NATURKÖTT®-tuotteet ovat terveellisempiä kuin suurin osa Ruotsissa tuotetusta naudanlihasta.

Lisätietoa:http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-dok/faktajordbruk/Jo06-02.pdf

Lihamme ei ole luonnonmukaista kahdesta syystä. Ennen kaikkea sallimme laidunmaan lannoittamisen maankäytön tehostamiseksi, mutta myös siksi, että laidunruoho olisi riittävän hyvää lihalle asettamiemme laatuvaatimusten täyttämiseksi. Merkintä luonnonmukaisuudesta edellyttää myös mittavaa byrokratiaa, jota olemme toistaiseksi pitäneet tarpeettomana, koska tuotantomme tapahtuu nytkin luonnollisella tavalla.

Ympäristöä ajatellen energiamäärä, joka tarvitaan rehun tuottamiseen ja varastointiin seitsemän kuukautta vuodesta navetassa pidettäviä ruotsalaisia eläimiä varten, on suurempi kuin energiamäärä, joka kuluu lihan laivakuljetuksiin Brasiliasta Ruotsiin.